Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp mở công ty trọn gói

Dịch vụ mở công ty: Thành lập doanh nghiệp trọn gói

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp – mở công ty trọn gói cung cấp một loạt các giải pháp và hỗ trợ để bạn có thể bắt đầu một doanh nghiệp thành công.

Các dịch vụ có thể bao gồm:

1. Tư vấn và hướng dẫn về quy trình thành lập doanh nghiệp: Dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về các bước cần thiết để thành lập một doanh nghiệp, bao gồm thủ tục hành chính, các giấy tờ cần chuẩn bị và các quy định pháp lý liên quan.

2. Đăng ký doanh nghiệp: Dịch vụ hỗ trợ quá trình đăng ký và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bạn có thể thành lập một doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tư vấn về kế hoạch kinh doanh: Dịch vụ cung cấp hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, từ việc phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh cho đến xác định mục tiêu kinh doanh và chiến lược tiếp thị.

4. Hỗ trợ tài chính: Dịch vụ cung cấp thông tin về các nguồn tài chính khả dụng để bạn có thể tìm kiếm và nắm bắt cơ hội tài trợ cho doanh nghiệp của mình.

5. Tư vấn thuế và tài chính: Dịch vụ cung cấp sự tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính, giúp bạn đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tối ưu hóa tài chính cho doanh nghiệp của mình.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp năm trọn gói giúp đảm bảo rằng quy trình thành lập doanh nghiệp của bạn diễn ra suôn sẻ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Với sự hỗ trợ chuyên nghiệp và kinh nghiệm từ dịch vụ này, bạn có thể tập trung vào việc phát triển và thành công trong kinh doanh của mình.

Dịch vụ mở công ty: Thành lập doanh nghiệp trọn gói
Dịch vụ mở công ty: Thành lập doanh nghiệp trọn gói

Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023?

Bước 1: Chọn loại hình công ty

Hiện nay, tại Luật Doanh nghiệp 2020 đang công nhận 05 loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;

– Công ty cổ phần;

– Công ty hợp danh;

– Doanh nghiệp tư nhân.

Khi có nhu cầu thành lập công ty, các cá nhân, tổ chức trước tiên cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Cách đơn giản nhất là dựa theo số lượng thành viên tham gia thành lập công ty. Trường hợp chỉ có một người thì có thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Xác định tên công ty, nơi đặt trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh

Tên công ty -Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Nơi đặt trụ sở công ty – Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

 

Vốn điều lệ

Trong trường hợp khi thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc công ty TNHH, tổ chức, cá nhân phải xác định số vốn điều lệ.

– Công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty.

– Công ty hợp danh hoặc công ty TNHH: Là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Ngành, nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân cần lưu ý những ngành nghề bị hạn chế đầu tư, kinh doanh và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào tổ chức, cá nhân muốn thành lập theo loại hình doanh nghiệp nào mà hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

Có thể tham khảo tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Nơi nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân cần nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Hình thức nộp hồ sơ

Tại khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức sau để nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp

– Nộp qua đường bưu điện

– Nộp online qua mạng.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về phương thức thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, phí, lệ phí đăng ký kinh doanh có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tại khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rằng Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề kinh doanh không bị cấm;

– Tên của doanh nghiệp đặt đúng quy định;

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ;

– Nộp đủ phí và lệ phí theo quy định.

Bước 6: Khắc con dấu của công ty

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về con dấu của doanh nghiệp cụ thể như sau:

Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các công ty được tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung của con dấu.

Tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.

Hiểu biết chuyên sâu về pháp lý: Dịch vụ này thường có đội ngũ chuyên gia có kiến thức sâu rộng về các quy định và thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ mọi quy định và tránh các vấn đề pháp lý.

Tiết kiệm thời gian và nỗ lực: Quy trình thành lập doanh nghiệp có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian. Dịch vụ này giúp bạn tập trung vào việc phát triển kế hoạch kinh doanh và chiến lược thay vì phải lo lắng về thủ tục pháp lý.

Tùy chỉnh giúp phát triển doanh nghiệp: Dịch vụ Thành Lập Doanh Nghiệp Năm thường cung cấp tùy chọn tùy chỉnh, cho phép bạn thiết lập cơ cấu công ty và quản lý kế hoạch tài chính theo cách phù hợp với mục tiêu và triển vọng của bạn.

Điều chỉnh theo thời cuộc: Với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh, các dịch vụ này có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ liên tục để bạn có thể thích nghi và phát triển doanh nghiệp trong bất kỳ tình huống nào.

Dịch vụ của chúng tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nhân và khởi nghiệp thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh. Chọn dịch vụ phù hợp có thể là sự đầu tư thông minh giúp bạn đảm bảo sự thành công và tuân thủ pháp lý trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bạn.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VNBACK

Website: https://vnback.com
Fanpage: https://www.facebook.com/vnback.technology/
Hotline/Zalo: 0973.608.148
Địa chỉ văn phòng: Số 6, Ngõ 34 Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội